لیست برای سایر (2)

فروش باغ و زمین زراعی

۲۶ هکتار زمین زراعی – ۴ هکتار باغ انار- ۴۸ ساعت آب در هفته (موتور آب برقی)- قابل استفاده جهت گلخانه و دامداری

  • ساوه
  • 1 سال قبل
nasimnet
1,200,000,000 تومان

فروش باغ و زمین زراعی

۴ هکتار باغ انار ۲۶ هکتار زمین زراعی ۴۸ ساعت درهفته آب موتور برقی ۸ اینچ

  • ساوه
  • 1 سال قبل
nasimnet
1,500,000,000 تومان